Chráněné dílny

 

 

Naše zařízení je rodinného typu, snažíme se pomáhat zdravotně postiženým, kteří se většinou neuplatní v ostatních klasických chráněných dílnách.

 

U nás mohou přecházet od jedné činnosti k ostatním, např. práce v chráněné pracovní úklidové skupině, v chráněné dílnách. Rehabilitační dílny jsou také vhodné i pro společenské uplatnění chráněnců, kteří dle rozhodnutí posudkové komise nesmějí pracovat.

 

Naše zařízení slouží také občanům se změněnou pracovní schopností, kteří již pracovali v pracovním procesu mezi zdravými a nestačili pracovnímu tempu i z jiných důvodů. Mohou se k nám kdykoliv vrátit a zase naopak po čase mohou zkoušet znovu se zařadit na pracoviště zdravých, někdy i za pomoci pracovního garanta – osobního asistenta, konsultanta.